Welsh Genealogy

  Content free to view 

ST. CEDOL'S CHURCH, Pentir, Bangor

 Monumental Inscriptions
Church of Wales, originally a chapelry under Bangor, the parish was established in 1888. The building was designed by Henry Kennedy, diocescan architect, and built in 1848 under the patronage of the Nantporth family to replace a single cell chapel which lay further to the N within the present churchyard.

+Er cof am Margaret, merch Hugh a Catherine Jones, Glasinfryn. Bu farw Rhagfyr 12fed, 1862, yn 6 mis oed. Hefyd Margaret a fu farw Ebrill 21, 1866, yn 2 wythnos oed. Sarah a fu farw Mawrth 12, 1875, yn 14 ml. oed. Catherine a fu farw Gorffenaf 24, 1874, yn 14 ml. oed.

+In memory of James son of James Donaldson of Bangor by Elizabeth his wife who died September 22nd, 1862 aged 3 years.

+Er cof annwyl am William Griffiths annwyl briod Ann Griffiths, Waen Pentir, yr hwn a fu farw Mehefin 19, 1903, yn 87 mlwydd oed. Hefyd eu plant a annwyl Gorff 6, 1890. Catherine bu farw Mawrth 19, 90, a annwyd Mai 3, 1897, Jane bu farw Gorff 21, 1901. Hetyd Ann Griffith eu mam, hon a fu farw Hydref 26, 1915, yn 56 mlwydd oed. Hefyd Robert Benjamin eu mab, gwympodd yn y Rhyfel yn Ffrainc Medi 24, yn 24 mlwydd oed. Hefyd eu merch Mary C. Griffiths, bu farw Medi 20, 1972 yn 78 oed. Miriam Griffiths bu farw Chwefror 18, 1991, yn 88 oed.

Jane Hughes, aged 3, 1784. Hugh Jones, died March 11th, aged 66, 1866

+Er cof am annwyl blant William ac Ellen Hughes, Rhiwlas. Elizabeth yr hwn a fu farw Mawrth 9, 1975 yn 3 mis oed. Hefyd Elizabeth yr hon a fu farw Rhagfyr 12, 1892 yn 19 mlwydd oed. Hefyd y ddywededig Ellen Hughes yr hon a fu farw Mawrth 16, 1897 yn 55 mlwydd oed. Hefyd y ddywededig William Hughes yr hwn a fu farw Ionawr 22, 1906 yn 84 mlwydd oed.

+In Memory of Thomas Jones, died Jan 11th, 1861, aged 61 years

+Er cof am William, mab Davis a Jane Owen, Glasinfryn Mill, yr hwn a fu farw Rhagfyr 9fed, 1861, yn flwydd oed. Hefyd yr uchod David Owens, yr hwn a fu farw Mai 17, 1889, yn 58 mlwydd oed. Hefyd Griffith ei fab a fu farw Megefin 5, 1889, yn 20 mlwydd oed. Hefyd y dyweddedig Jane Owens, a fu farw Ebrill 29, 1906.

+Er cof am Mary, merch Griffith ac Elizabeth Williams, Rhiwlas, yr hon a fu farw Medi 24, 1802, yn 3 blwydd oed. Hefyd yddy wededig Elizabeth, yr hon a fu farw Awst 8, 1886, yn 19 mlwydd oed. Hefyd y dywededig Griffith Williams, Dolgoch, yr hwn a fu farw Ebrill 8, 1911, yn 75 mlwydd oed.

+Er cof am Elizabeth Roberts, priod John Roberts, Cefn Braich gynt, yr hwn a fu farw Tachwedd 10ed 1866, yn 34 mlwydd oed.

+Er serchog gof am Elizabeth Annwyl Briod Robert G. Roberts, Waen Pentir, yr hon a fu farw Medi 26, 1901 yn 39 mlwydd oed. Hefyd y diweddig Robert G. Roberts, yr hwn a fu farw Mai 20, 1920, yn 59 mlwydd oed. Hefyd Jane, eu merch, bu farw Hyd. 20, 1956 yn 68 ml.oed. Hefyd John George, eu mab, hunodd Rhag. 22, 1971, yn 81 ml.oed.

+Er cof am Griffith Thomas, Waenwen,bu farw Gorphennaf 12ed, 1861, yn 28 mlwydd oed. Hefyd Grace, priod Griffith Roberts, Waenwen, a fu farw Gorphennaf 28ed, 1891, yn 81 mlwydd oed. Hefyd y dywedidig Griffith Roberts, a fu farw Awst 11, 1895, yn 88 ml. oed

+Er cof am blant William a Margaret Williams, Glasinfryn. John yn farw Ionawr16, 1862 yn 6 ml. oed. Thomas yn farw Mawrth 16, 1862 yn ? ml.  a 9 mis oed. Hefyd y ddywededig Margaret Williams a fu farw Awst 4, 1885, yn 67 ml oed. Hefyd Robert Williams eu mab a fu farw Medi 29, 1885, yn 27 ml. oed. Hefyd y dywededig William Williams yr hwn a fu farw Mawrth 22, 1888, yn 74 ml. oed.

+Er cof am Robert Williams, Hirael, yr hwn a fu farw Chwefror 14, 1861, yn 78 ml. oed

 

Click here to edit text