Welsh Genealogy

  Content free to view 

St. Tegai, Llandegai, Caernarvonshire

H to Z Transcribed from headstone photos available from October 2013 onwards

 

Listed alphabetically by first name on headstone

Er cof am Gaenor graig Hugh Jones gynt o'r incline - isaf yn y plwyf hwn, a fu farw Hydref 20fed, 1839 yn 67 mlwydd oed. Hefyd plant David Jones, stonecutter, Bangor, o Sarah ei wrai, John William fu farw Awst 28ain, 1850 yn 3 blwydd a 9 mis oed. Hugh fu farw Mawrth 3ydd, 1852. Hefyd y ddywededig Sarah Jones a fu farw Mehefin 26ain, 1865, yn 42 mlwydd oed. Hefyd y dywededig David Jones, a fu farw Awst 4ydd, 1866, yn 55 mlwydd oed. Hefyd David ei mab yr hwn a fu farw Chwef 12 ed, 1892, yn ?? ml. oed. Hefyd William ei mab, yr hwn a fu farw Ionawr ??, ??, yn 55 ml. oed


Er cof am John Jones, Tyn y Llidiart, yr lawn a fu farw Chwefror 21, 1857, yn 54 mlwydd oed. Hefyd am Ellen Jones mam y dy wedoledig John Jones yr hon a fu farw Mehefin 9, 1871, yn 80 mlwydd oed. Hefyd Robert Jones Tad yr enwedig John Jones bu farw 24ain Ebrill. 1875 yn 82 mlwydd oed


Er cof am Morris Jones, Tynllidiart, farw Hydref 21, 1855, yn 31 oed


Sacred to the memory of the children of Thomas Matthews, plumber, of Felin Isaf, by Anne his wife, Owen died March 3rd, 1860, aged 3 months, Margaret died Jan 25th ?, aged 1 year


Here lies the body of Catherine Roberts  died July 21st, 1787 aged 27. Cof am William Roberts, Ciltwllan, bu farw Rhagfyr 28, 1835 yn 67 mlwydd oed. Hefyd Mary ei wraig a fu farw Mehefin 6, 1832 yn 76 oed. Richard ei mab fu farw MAI 7, 1855, un 56 oed.

Er cof am Mary Thomas priod John Thomas, Caeherfin, yr hon a fu farw Rhagfyr 13, 1851, yn 82 mlwydd oed. Hefyd y dywededig John Thomas yr hwn a fu farw Chefror 18, 1855, yn 88 mlwydd oed

Er cof am Sarah Williams merch i William a Jane Williams, Coed y Parc, a fu farw Ebrill 22, 1852 yn 25 oed. Hefyd Richard mab ir rhieni uchod a fu farw Tachwedd 11, 1855, yn 25 oed

LINKS